Навчальний процес

 

 • Навчально-виховний     процес     у    загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від  його  підпорядкування,  типу  і форми  власності  здійснюється  відповідно  до  робочих навчальних планів,   складених   на   основі   типових   навчальних   планів, затверджених Міністерством освіти і науки.
 • Загальноосвітній  навчальний заклад працює за навчальними програмами,  підручниками,  посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та природних здібностей дітей.
 •      Індивідуалізація     і     диференціація    навчання    у  загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються  реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.  Варіативна частина формується  загальноосвітнім навчальним   закладом   з  урахуванням  спеціалізації  та  профілю навчання.

      Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах,  визначених           Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу.

 

 

Школа працює над проблемою:
«Впровадження ефективних педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховної роботи».

 

Мета діяльності закладу:

 • Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;
 • Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;
 • Формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;
 • Впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;
 • Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.

 

У складі школи функціонують:

 1. Методична рада;
 2. Методичні об'єднання вчителів - предметників;
 3. Методичне об'єднання класних керівників;
 4. Рада школи;
 5. Учнівський парламент.